+90 (212) 659 25 70 •
Mikro Bayi

Excel'de sayıyı yazıya çevirmeExcel Sayıyı Yazıya çevirme-Mikro-Simge BilgisayarExcel kullananlar bilirler, sayılar, formüller derken bir de bakmışsınız düz metinleri bile artık excelde yazıyorsunuz. Aşağıdaki makroyu kullanarak bir hücredeki sayıyı metne çevirebilirsiniz.
Yapmanız gerekenler;

Microsoft Excel’i açın, Araçlar>Makro>Visual Basic Düzenleyicisi (Kısayol: Alt+F11)Insert>Module tıklayın. Açılan boş sayfaya aşağıdaki kodu yapıştırın. Kaydedip Excel’e geri dönün.Deneme için A1 hücresine bir sayı yazın B1 hücresine geçip şu formülü yazın =yaz(A1) Yazdığınız rakamlar metne dönüşecektir. Burada kullanacağımız işlem terimi =yaz(hücre_adı) olacaktır.

 

Dim b$(9)
Dim y$(9)
Dim m$(4)
Dim v(15)
Dim c(3)

Function yaz$(sayi)

b$(0) = ""
b$(1) = "bir"
b$(2) = "iki"
b$(3) = "üç"
b$(4) = "dört"
b$(5) = "beş"
b$(6) = "altı"
b$(7) = "yedi"
b$(8) = "sekiz"
b$(9) = "dokuz"

y$(0) = ""
y$(1) = "on"
y$(2) = "yirmi"
y$(3) = "otuz"
y$(4) = "kırk"
y$(5) = "elli"
y$(6) = "altmış"
y$(7) = "yetmiş"
y$(8) = "seksen"
y$(9) = "doksan"

m$(0) = "trilyon"
m$(1) = "milyar"
m$(2) = "milyon"
m$(3) = "bin"
m$(4) = ""

a$ = Str(sayi)

If Left$(a$, 1) = " " Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
For x = 1 To Len(a$)
If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
Next x

If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$
For x = 1 To 15
v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
Next x

s$ = ""
For x = 0 To 4
c(1) = v((x * 3) + 1)
c(2) = v((x * 3) + 2)
c(3) = v((x * 3) + 3)
If c(1) = 0 Then
e$ = ""
ElseIf c(1) = 1 Then
e$ = "yüz"
Else

e$ = b$(c(1)) + "yüz"

End If

e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))

If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)

If (x = 3) And (e$ = "birbin") Then e$ = "bin"

s$ = s$ + e$

Next x


If s$ = "" Then s$ = "sıfır"
If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$

yaz$ = s$
GoTo tamam
hata: yaz$ = "Hata"
tamam:
End Function
Eklenme Tarihi : 15.03.2009   Okunma Sayısı : 51734
Anahtar Kelimeler : Excel, Sayı, Yazı, ÇevirmeÖnceki Sayfa   Yazdır   Facebook'ta Paylaş

Mikro, efatura, e-fatura, mikro efatura, mikro e-fatura, mikro edefter, Mikro Bayi, Mikro Bayii, Mikro v15, Mikro 15, Mikro Destek, mikro yazılım, mikro yardım, mikro yazılım bayileri, mikro yazılım demo, Mikro Destek, Mikro Bayi, Mikro Bayii, mikro programi bayiisi, mikro yardim, mikro yazılımı, mikro muhasebe, mikro servis, mikro yetkili satıcı, mikro bayileri, mikro bayii, mikro programı, mikro destek